Jízda zručnosti s vodičem

Soutěž je otevřena pro klisny, hřebce a valachy čtyřleté a starší.

Výstroj ponyho:
– Kompletní uzdečka s otěžemi. Udidlo je v této třídě povinné.
– Kompletní sedlo.
– Vodítko.
– jezdec nesmí mít v ruce bič ani hůlku
– Použití chráničů, čabrak, náušníků  je povoleno.

Výstroj předvádějícího:
– Vhodné oblečení a obuv.
– Rukavice jsou povinné pro jezdce i vodiče.
– Jezdec musí mít bezpečnostní přilbu.

Průběh soutěže:                                                                                                                                                    Vodič vede koně po stanovené trase, která obsahuje minimálně 4 a maximálně 10 překážek a jezdec plní dané úkoly.

Způsob hodnocení: Každé porušení překážky nebo nesplnění úkolu bude
penalizováno 5 trestnými body. Soutěžícímu se bude měřit čas. Při rovnosti
trestných bodů rozhoduje čas.

Penalizace:                                                                                                                                                       Porušení překážky nebo nesplnění úkolu bude penalizováno 5 trestnými body

Vyloučení ze soutěže:                                                                                                                                           – V případě opuštění kolbiště
– Při pádu koně, jezdce nebo obou bude trojice vyloučena.
– Trojice bude ze soutěže vyloučena,pokud pony není ve vhodné kondici nebo má nevhodnou výstroj.