Jízda zručnosti s vodičem

Soutěž je otevřena pro klisny, hřebce a valachy čtyřleté a starší.

Výstroj ponyho:

 • Kompletní uzdečka s otěžemi. Udidlo je v této třídě povinné.
 • Kompletní sedlo.
 • Vodítko.
 • Jezdec nesmí mít v ruce bič ani hůlku
 • Použití chráničů, čabrak, náušníků  je povoleno.

Výstroj předvádějícího:

 • Vhodné oblečení a obuv.
 • Rukavice jsou povinné pro jezdce i vodiče.
 • Jezdec musí mít bezpečnostní přilbu.

Průběh soutěže:                                                                                                                                             Vodič vede koně po stanovené trase, která obsahuje minimálně 4 a maximálně 10 překážek a jezdec plní dané úkoly.

Způsob hodnocení:

Každé porušení překážky nebo nesplnění úkolu bude
penalizováno 5 trestnými body. Soutěžícímu se bude měřit čas. Při rovnosti
trestných bodů rozhoduje čas.

Penalizace:                                                                                                                                                       Porušení překážky nebo nesplnění úkolu bude penalizováno 5 trestnými body

Vyloučení ze soutěže:                                                                                                                   

 • V případě opuštění kolbiště
 • Při pádu koně, jezdce nebo obou bude trojice vyloučena
 • Trojice bude ze soutěže vyloučena,pokud pony není ve vhodné kondici nebo má nevhodnou výstroj.