Jízda zručnosti na opratích

Jízda zručnosti na opratích

 • Soutěž je otevřena pro klisny, hřebce a valachy tříleté a starší.

Sponzor této soutěže: 

Výstroj ponyho:

 • Uzdečka nebo vozová ohlávka s udidlem.
 • Náhřbetník je povinný, může byt použitý lonžovací obřišník
 • Opratě
 • Bič vhodné délky, maximální délka ke kohoutku ponyho.
 • Použití chráničů, čabrak, náušníků apod. je povoleno, nedoporučuje se.

Výstroj předvádějícího:

 • Vhodné sportovní, nebo společenské oblečení a obuv.
 •  Rukavice jsou povinné.
 • U dětí do 14 let je povinná bezpečnostní přilba.

Průběh soutěže: Předvádějící vede koně na opratích po předem stanovené
trase, která obsahuje minimálně 4 a maximálně 10 překážek. V průběhu
soutěže musí jít předvádějící pouze krokem (s výjimkou úseků, ve kterých
je u koně předepsán klus). U koně je povolen krok a klus. U dětí do 12 let
je povolena přítomnost asistenta staršího 18 let. Zásah asistenta je penalizován 5tr.body

Vyloučení ze soutěže:

 • V případě, že kdokoliv ze soutěžící dvojice (pony + předvádějící),
  eventuálně trojice (pony + předvádějící + asistent) opustí v průběhu
  soutěže kolbiště
 • Dvojice bude ze soutěže vyloučena, pokud posuzovatel usoudí, že pony není v dobré kondici, popř. pro nevhodnou výbavu
 • V případě nadměrného a nevhodného použití biče, popř. pokud je bič delší než po kohoutek a ohrožuje hlavu ponyho.

Způsob hodnocení:

Každé porušení překážky nebo nesplnění úkolu bude penalizováno 5 trestnými body. Soutěžícímu se bude měřit čas. Při rovnosti trestných bodů rozhoduje čas.

Penalizace:

 • Porušení překážky nebo nesplnění úkolu bude penalizováno 5 trestnými body
 • Porušení chůze předvádějícího (neplatí pro úseky, kde je požadováno
  předvedení koně v klusu): první porušení 5 trestných bodů, druhé
  porušení 10 trestných bodů, třetí porušení – vyloučení.
 • Porušení chodu koně: první nacválání – 5 trestných bodů, druhé
  nacválání 10 trestných bodů, třetí nacválání – vyloučení.
 • Zásah asistenta 5tr.bodů