Jízda zručnosti na opratích

Jízda zručnosti na opratích
– Soutěž je otevřena pro klisny, hřebce a valachy tříleté a starší.

Sponzor této soutěže: 

Výstroj ponyho:
– Uzdečka nebo vozová ohlávka s udidlem.
– Náhřbetník je povinný, může byt použitý lonžovací obřišník
– Opratě
– Bič vhodné délky, maximální délka ke kohoutku ponyho.
– Použití chráničů, čabrak, náušníků apod. je povoleno, nedoporučuje se.

Výstroj předvádějícího:
– Vhodné sportovní, nebo společenské oblečení a obuv.
– Rukavice jsou povinné.
– U dětí do 14 let je povinná bezpečnostní přilba.

Průběh soutěže: Předvádějící vede koně na opratích po předem stanovené
trase, která obsahuje minimálně 4 a maximálně 10 překážek. V průběhu
soutěže musí jít předvádějící pouze krokem (s výjimkou úseků, ve kterých
je u koně předepsán klus). U koně je povolen krok a klus. U dětí do 12 let
je povolena přítomnost asistenta staršího 18 let. Zásah asistenta je penalizován 5tr.body

Vyloučení ze soutěže:
– V případě, že kdokoliv ze soutěžící dvojice (pony + předvádějící),
eventuálně trojice (pony + předvádějící + asistent) opustí v průběhu
soutěže kolbiště
– Dvojice bude ze soutěže vyloučena, pokud posuzovatel usoudí, že pony není v dobré kondici, popř. pro nevhodnou výbavu                                                                                                              – V případě nadměrného a nevhodného použití biče, popř. pokud je bič delší než po kohoutek a ohrožuje hlavu ponyho.

Způsob hodnocení:

Každé porušení překážky nebo nesplnění úkolu bude penalizováno 5 trestnými body. Soutěžícímu se bude měřit čas. Při rovnosti trestných bodů rozhoduje čas.

Penalizace:
– Porušení překážky nebo nesplnění úkolu bude penalizováno 5 trestnými body
– Porušení chůze předvádějícího (neplatí pro úseky, kde je požadováno
předvedení koně v klusu): první porušení 5 trestných bodů, druhé
porušení 10 trestných bodů, třetí porušení – vyloučení.
– Porušení chodu koně: první nacválání – 5 trestných bodů, druhé
nacválání 10 trestných bodů, třetí nacválání – vyloučení.                                                                         – Zásah asistenta 5tr.bodů