Driving

 úloha

Driving

 • soutěž je otevřena pro klisny, hřebce a valachy čtyřleté a starší
 • vozatajové mladší 13let let mohou předvádět spřežení pouze s přísedícím,
  kterému je minimálně 18 let, od 13 let mohou vozatajové vést jednospřeží samotní.
 • v soutěži bude požadováno předvedení v kroku a pracovním klusu
  ve skupině. Při individuálním předvedení bude vyžadován krok, pracovní
  a prodloužený klus na obě ruce, zastavení, včetně zacouvání.
  V případě, že dvojice nebude zacouvat, sdělí toto posuzovateli.
  Nezacouvání není důvodem k vyloučení dvojice. Cval není povolen.

Úbor vozataje:
Povinná vhodná pokrývka hlavy (klobouk, buřinka, cylindr), u vozatajů mladších 18 let je povinná tříbodová jezdecká přilba. Přikrývka na kolena je povinná. Povinné rukavice a bič se šlahounem vhodné délky. Vozataj musí držet bič v ruce po celou dobu trvání soutěže.
Oblečení společenské: pánové oblek s košilí, kravata, dámy sukně nebo šaty se sakem, kalhotový kostým, vhodná obuv.
Úbor přísedícího:  povinná vhodná pokrývka hlavy (klobouk, buřinka, cylindr), u přísedících mladších 18 let je povinná tříbodová jezdecká přilba. Povinné rukavice.
Oblečení společenské: pánové oblek s košilí, kravata, dámy sukně nebo šaty se sakem, kalhotový kostým, vhodná obuv.

Výstroj koně:
Vhodné uždění včetně udidla. Pony musí být zapřažen v dobře padnoucím postroji, vhodný postroj pro tuto soutěž je poprsní. Pro jednospřeží  je možné použít kromě dvounápravového i jednonápravový kočár (sulka, gig)

Vyloučení spřežení:

 • Při opuštění kolbiště.
 • Při převrácení kočáru, pádu vozataje
 • V případě nevhodné kondice koně nebo zdravotních potíží
 • V případě nepadnoucí výstroje, nevhodného kočáru.
 • V případě nadměrného použití biče.
 • V případě, nedostavení se včas na start

Hodnocení Driving:

U hodnocení Drivingu posuzovatel posuzuje standart, exteriér, chody předváděného ponyho, dále jeho ochotu k práci, dobře projetou úlohu.

Posuzovatel musí zkontrolovat vhodně padnoucí výstroj, ale po celou dobu soutěže se nesmí dotýkat žádného ponyho v kruhu.