MSPŠ

Moravský Show Pony Šampionát (MSPŠ)

Do celého seriálu se nikdo nemusí přihlašovat. Každý účastník, který se bude účastnit jakéhokoliv jednotlivého kola, bude bodován a zapsán do žebříčku seriálu.              Informace a dotazy zasílejte: prihlaska.msps@seznam.cz
Na jednotlivá kola se účastníci přihlašují u pořadatelů jednotlivých akcí!!!

Za umístění v jednotlivých kvalifikačních kolech sbírá dvojice (jezdec + kůň) body dle následující tabulky, zvlášť ve speciální výstavní třídě Mladý vystavovatel, Mladý vystavovatel otevřená třída, Junior vystavovatel, Lead Rein, Lead Rein otevřená třída, First Ridden, First Ridden otevřená třída, Open Ridden, Jízda na oprati, Driving, dále Shetlandský a Welsh pony:

Pořadí 1. 2. 3. 4. 5. 6. a další
Počet bodů 6 5 4 3 2 1

.

 • Body z jednotlivých kol se sčítají. Dvojici se započítává 5 nejlepších dosažených výsledků. Po ukončení posledního kola se výsledky speciální výstavní třídy zvlášť sečtou a vyhodnotí.
 • V jednotlivých kategoriích se sčítají dle výše uvedené tabulky. Sčítají se body u všech výše uvedených kategorii v 5 kolech. Všechny výsledky se sečtou a vyhodnotí se.
 • Body, které získá jezdec/ vystavovat se evidují společně pro kategorii SHP a Welsh. Pokud jezdec/vystavovatel soutěží v jednom kole MSPŠ v kategorii  SHP i Welsh, započítává se pouze jeden lepší výsledek.
 • Body, které získá jezdec/vystavovatel v otevřené třídě se eviduji pouze pro danou kategorii jen v otevřené třídě. Tyto body nelze přenést do tříd SHP a Welsh.
 • V případě rovnosti bodů se určí pořadí dvojic na základě výsledků z posledního vypsaného kola. Pokud jsou i přesto výsledky shodné, rozhoduje vyšší bodový zisk z předcházejícího započítaného kola.
 • První a druhý v MV získá titul šampion Mladý vystavovatel a vicešampion Mladý vystavovatel pro rok 2019. První a druhý v JV získá titul šampion Junior vystavovatel a vicešampion Juniorvystavovatel pro rok 2019. První a druhý v LR získá titul šampion Lead Reinu a vicešampion Lead Reinu pro rok 2019. První a druhý v FR získá titul šampion First Ridden a vicešampion First Ridden pro rok 2019. První a druhý v OR získá titul šampion a vícešampion Open Ridden pro rok 2019. První a druhý nejlepší shetlandský pony získá titul šampion SHP a vicešampion SHP pro rok 2019. První a druhý nejlepší Welsh (WPBr) získá titul šampion Welsh a vicešampion Welsh pro rok 2019. Otevřená třída – První a druhý v MV získá titul šampion Mladý vystavovatel otevřená třída a vicešampion Mladý vystavovatel otevřená třída pro rok 2019. První a druhý v LR získá titul šampion Lead Reinu otevřená třída a vicešampion Lead Reinu otevřená třída pro rok 2019. První a druhý v FR získá titul šampion First Ridden otevřená třída a vicešampion First Ridden otevřená třída pro rok 2019.  Driving, první a druhý získá titul šampion Drivingu 2019 a vicešampion Drivingu 2019.
 • Koně/poníci nahlášení v otevřené třídě nejsou hodnocení a nezbírají body, pouze jejich jezdci/vodiči.
 • Pokud bude v některém z kole vysoký počet přihlášených, může pořadatel třídu rozdělit na dvě a více skupin. V tomto případě se bude konat finále, do kterého postoupí z každé skupiny nejlepší umístění tak, aby celkový počet finalistů bylo 6 dvojic. Mezi finalisty se rozdělí body způsobem, který je uvedený v tabulce. Ostatní účastníci obdrží 1 bod.
 • Ceny: v každém kole floty a věcné ceny dle propozic akce. Pro šampiona a vicešampiona každé kategorie floty/šerpy, poháry a věcné ceny.
 • Rozhodnutí posuzovatele je konečné a nezvratné
 • Podání protestu musí být podáno nejpozději do 20 minut po ukončeni dané třídy hlavnímu organizátorovi dané akce, písemně se složením jistiny 2 000 kč.
 • Protest musí být projednán nejpozději do 3 hodin od podání protestu. V případě, že nebude možno protest vyřešit na místě ( např. přeměření ponyho), musí tak byt učiněno do 14 pracovních dnů, od podání protestu.
 • V případě prokázaní oprávněného protestu, bude jistina vrácena v plné výši. V případě zamítnutí, tato jistina propadá ve prospěch organizátora.
 • Anonymní podání protestu nebude projednáno.

 

Tento seriál je pořádaný s podporou svazu SCHSHP, ČSCHVK, SCHKMS