MSPŠ

Moravský Show Pony Šampionát (MSPŠ)

Do celého seriálu se nikdo nemusí přihlašovat. Každý účastník, který se bude účastnit jakéhokoliv jednotlivého kola, bude bodován a zapsán do žebříčku seriálu.              Informace a dotazy zasílejte: prihlaska.msps@seznam.cz
Na jednotlivá kola se účastníci přihlašují u pořadatelů jednotlivých akcí!!!

Za umístění v jednotlivých kvalifikačních kolech sbírá dvojice (jezdec + kůň) body dle následující tabulky, zvlášť ve speciální výstavní třídě Mladý vystavovatel, Junior vystavovatel, Lead Rein, First Ridden, Open Ridden, Driving, dále Shetlandský a Welsh pony:

Pořadí 1. 2. 3. 4. 5. 6. a další
Počet bodů 6 5 4 3 2 1

.

 • Body z jednotlivých kol se sčítají. Dvojici se započítává 5 nejlepších dosažených výsledků. Po ukončení posledního kola se výsledky speciální výstavní třídy zvlášť sečtou a vyhodnotí.
 • V jednotlivých kategoriích se sčítají dle výše uvedené tabulky. Sčítají se body u všech výše uvedených kategorii v 5 kolech. Všechny výsledky se sečtou a vyhodnotí se.
 • Body, které získá jezdec/ vystavovat se evidují společně pro kategorii SHP a Welsh. Pokud jezdec/vystavovatel soutěží v jednom kole MSPŠ v kategorii  SHP i Welsh, započítává se pouze jeden lepší výsledek.
 • V případě rovnosti bodů se určí pořadí dvojic na základě výsledků z posledního vypsaného kola. Pokud jsou i přesto výsledky shodné, rozhoduje vyšší bodový zisk z předcházejícího započítaného kola.
 • První a druhý v MV získá titul šampion Mladý vystavovatel a vicešampion Mladý vystavovatel pro rok 2019. První a druhý v JV získá titul šampion Junior vystavovatel a vicešampion Junior vystavovatel pro rok 2020. První a druhý v LR získá titul šampion Lead Reinu a vicešampion Lead Reinu pro rok 2020. První a druhý v FR získá titul šampion First Ridden a vicešampion First Ridden pro rok 2020. První a druhý v OR získá titul šampion a vícešampion Open Ridden pro rok 2020. První a druhý nejlepší shetlandský pony získá titul šampion SHP a vicešampion SHP pro rok 2020. První a druhý nejlepší Welsh (WPBr) získá titul šampion Welsh a vicešampion Welsh pro rok 2020.
 • Koně/poníci nahlášení v otevřené třídě nejsou hodnocení a nezabírají body ani jejich jezdci.
 • Pokud bude v některém z kole vysoký počet přihlášených, může pořadatel třídu rozdělit na dvě a více skupin. V tomto případě se bude konat finále, do kterého postoupí z každé skupiny nejlepší umístění tak, aby celkový počet finalistů bylo 6 dvojic. Mezi finalisty se rozdělí body způsobem, který je uvedený v tabulce. Ostatní účastníci obdrží 1 bod.
 • Ceny: v každém kole floty a věcné ceny dle propozic akce. Pro šampiona a vicešampiona každé kategorie floty/šerpy, poháry a věcné ceny.
 • Rozhodnutí posuzovatele je konečné a nezvratné
 • Podání protestu musí být podáno nejpozději do 20 minut po ukončeni dané třídy hlavnímu organizátorovi dané akce, písemně se složením jistiny 2 000 kč.
 • Protest musí být projednán nejpozději do 3 hodin od podání protestu. V případě, že nebude možno protest vyřešit na místě ( např. přeměření ponyho), musí tak byt učiněno do 14 pracovních dnů, od podání protestu.
 • V případě prokázaní oprávněného protestu, bude jistina vrácena v plné výši. V případě zamítnutí, tato jistina propadá ve prospěch organizátora.
 • Anonymní podání protestu nebude projednáno.

 

Tento seriál je pořádaný s podporou svazu SCHSHP, ČSCHVK, SCHKMS